Covid 19 – Ein Arferol Newydd

Mwy

Datblygiad Plant

Mwy

Pan fyddwch chi’n archebu lle yn Sêr Bach gallwch fod yn sicr y bydd eich plentyn yn derbyn y safonau gorau mewn gofal yn ogystal â mynediad at ystod o brofiadau a fydd yn eu helpu i ddatblygu a ffynnu. Rydym yn paratoi gweithgareddau a phrofiadau addysgol mewn amgylchedd hamddenol a gofalgar, gan annog plant i ddod yn ddysgwyr chwilfrydig a gweithgar trwy’r byd rhyfeddol o chwarae.

Ym Meithrinfa Sêr Bach bydd ein plant yn gwneud atgofion arbennig ac yn mwynhau diwrnodau hudolus yn chwarae, dysgu a gwneud ffrindiau mewn amgylchedd diogel, cariadus a chartrefol …… yn union fel y dylai pob plentyndod fod.

Polisiau
Ein adroddiad arolwg diweddaraf
Pholisi plant anghenion ychwanegol
Polisi ymddygiad cadarnhaol
Ffurflenni
Ffurflen archebu gwyliau
Ffurflen newid manylion
Ffurflen newid contract