Diogelu

Diogelu plant yw’r flaenoriaeth uchaf sydd gennym. Mae’r holl staff yn gyfrifol am sicrhau lles y plant yn ein gofal bob dydd ac mae gennym weithdrefnau cadarn ar waith sy’n sicrhau bod plant, yn ein gofal, yn ddiogel ac yn hapus.

Mae gennym bolisi Diogelu ar waith.

Mae teledu cylch cyfyng yn weithredol trwy’r adeilad.

Rydym yn cael ein harchwilio’n allanol gan CIW, Iechyd yr Amgylchedd ac hefyd gan Citation (Iechyd a Diogelwch) yn flynyddol i sicrhau bod ein hamgylchedd yn cwrdd â’r rheoliadau mwyaf diweddar.

Rhennir y polisi diogelu gyda rhieni cyn i blentyn gael ei dderbyn i’r feithrinfa.

Mae’r holl staff yn ymwybodol o weithdrefnau diogelu.

Cheryl Thomas yw’r person dynodedig sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am amddiffyn plant. Yn ei habsenoldeb hi yw Stacey Clutton neu Shelley Storer.