Amdanom Ni

Front of Meithinfra Sêr Bach

Meithrinfa breifat gyda phwyslais ar werthoedd teulu a chroeso cyfeillgar i bawb. Wedi’i sefydlu yn 2014 ac yn eiddo i Cheryl a Keith Thomas, mae Sêr Bach yn darparu amgylchedd diogel i blant chwarae, cael hwyl a gwneud atgofion hudol.

Mae gan ein tîm gwych i gyd gymwysterau gofal plant proffesiynol ac maent yn ymgymryd â hyfforddiant yn rheolaidd i sicrhau bod y gwasanaeth a ddarparwn o’r safon uchaf, bod ein dulliau yn gyfredol ac yn unol â’r tueddiadau a’r ymchwil ddiweddaraf mewn datblygiad plant.

Ein Uwch Staff

Cyfarwyddwr, Person Cofrestredig a Pherson â Gofal: Cheryl Thomas
Cyfarwyddwr: Keith Thomas
Dirprwy Reolwr a Phennaeth plant dros 2 oed: Stacey Clutton
Dirprwy Reolwr a Phennaeth Darpariaeth Dan 2 oed: Shelley Storer

Uwch Oruchwylwyr Ystafell

Shelley Storer, Sasha Hindle, Di Roberts, Olwen Jones, Emma Hughes, Lauren Hargreaves.

Ein Tîm o Ymarferwyr Meithrin

Tia Marshall, Chloe Edwards, Sara Jones, Crystal Roberts, Carla Eccles, Lucy Mai Evans .

Ein Hyfforddeion

Stephanie Lloyd, Courtney Tolbin, Catrin Briggs, Naomi Williams

Ein Cogydd Meithrin

Ceri Hughes

Ymgymerir â Chofnodion Troseddol Uwch, ‘DBS,’ ar yr holl staff cyn iddynt ymuno â’n tîm.

Ymhlith y cymwysterau sylfaenol y mae’n rhaid i’n tîm eu dal a’u diweddaru mae:

  • Cymorth Cyntaf Pediatreg
  • Diogelu
  • Hylendid Bwyd
  • Goruchwyliwr Tân
  • Iechyd a Diogelwch (gan gynnwys pob agwedd ar Reoli Heintiau