Yr Awyr Agored Mawr

Fel rhan o’n bywyd bob dydd yn y feithrinfa bydd y plant yn dysgu tueddu i’r ardd, dringo, chwarae rôl, rhannu, cloddio, coginio yn y gegin fwd a gweini cinio i’w ffrindiau yn y caffi.

Rydyn ni’n astudio’r bygiau yn ein gwesty byg, yn creu lluniau creadigol ar y bwrdd du neu darllen yn ein cuddfannau bach. Dewch gyda ni i fwynhau oriau o hwyl yn hwylio’r moroedd, gyrru’r bws a chreu ardaloedd anhygoel yn ein hardal adeiladu.