Hwyl a sbri gyda Selog

SL381620

Cafodd pawb hwyl yng nghwmni Sara a Selog (Menter Iaith) heddiw yn gwrando ar straeon a chanu. Rydym yn edrych ymlaen i weld nhw eto.

Everyone had fun today with Sara and Selog from Menter Iaith listening to stories and singing. We are looking forward to having their company again.